Weiner T

BEMÖTANDESPELET 3 SKL - Komlitt

Med bemötandespelet får vi många bra och nyttiga samtal där vi reflekterar över vårt interna och externa bemötande, Erik lagman

Bemötandespelet

Internt bemötande chef - chef, chef - medarbetare

Bemötandespel 3 innehåller 200 frågekort om chefers bemötande av varandra och av medarbetare. Chefens interna
bemötande blir modell för det externa bemötandet till verksamhetens kunder. Läs mer om Bemötandespel 1 och
Bemötandespel 2 . Så här spelar du Spelinstruktioner. Förpackningens Innehåll. Vi spelar Bemötandespelet Visa arbetsplatser.

Frågekategorier 200 kort
  1. Chefens och ledningsgruppens bemötande
  2. Ledningsgruppens funktion
  3. Chefsrollen
  4. Bemötande chef och medarbetare
  5. Stress i chefsrollen
Bemötandespelet Bemötandespelet upplaga 2
Stort intresse för spel om bemötande

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap