Weiner T

BEMÖTANDESPELET 2 SKL - Komlitt

Med bemötandespelet får vi många bra och nyttiga samtal där vi reflekterar över vårt interna och externa bemötande, Erik lagman

Bemötandespelet

Internt bemötande på arbetsplatsen kollegor

Bemötandespel 2 innehåller 200 frågekort om det interna bemötandet på arbetsplatsen. Kollegors bemötande av varandra påverkar i sin tur det externa bemötandet till verksamhetens kunder. Läs mer om Bemötandespel 1 och Bemötandespel 3. Så här spelar du Spelinstruktioner. Förpackningens Innehåll. Vi spelar Bemötandespelet Visa arbetsplatser.

Frågekategorier 200 kort
  1. Samspel mellan arbetskamrater
  2. Gruppens funktion
  3. Lära känna varandra
  4. Stress på jobbet
  5. Ge och ta emot feedback
  6. Problem och konflikter i gruppen
Bemötandespelet Bemötandespelet upplaga 2
Stort intresse för spel om bemötande

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson