Weiner T

BEMÖTANDE utbildning

Om du inte kan förklara det enkelt, har du inte förstått det tillräckligt bra, Albert Einstein

Bra bemötande i fokus

Bemötande är något vi förväntas kunna intuitivt men som kräver träning precis som allt annat. Bli proffs på att lugna ner irriterade personer. Läs mer i Professionellt bemötande och Möta kunder med psykisk ohälsa.

SÅ FÅR DU NÖJDA KUNDER
Professionellt bemötande 2019
  • Professionell - personlig - privat
  • Externt och internt bemötande
  • Kvalitet i bemötande - teknisk och funktionell kvalitet
  • Förtroende - tre attityder som gör skillnad
  • Klagomålshantering
  • Bemöta förväntningar, krav, otrevliga, inte mottagliga för information
  • Bekräftelser
  • Läsa av kroppsspråk
  • Skapa trygghet och lugna ner en upprörd eller labil person
  • Bemötande i telefon, besök, kontroller, inspektioner, myndighetsutövning, hembesök
  • Påverka kunders beteenden
  • Bemöta aggressivitet och hot - Möta kunder med psykisk ohälsa
  • Test Bemötandestil - finns i boken Professionellt bemötande
  • Internt bemötande vid Arbetsplatskonflikter
Tips Kundbemötande
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017 Bemötandespelet upplaga 3

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap