Weiner T

PSYKISK OHÄLSA kurs

Många som bemöter psykiskt instabila personer saknar utbildning i psykiatri

Läs av kroppsspråk och känslostämningar

Få tips hur du bemöter personer med psykisk ohälsa. Ta del av verktygen hur du undviker att hamna i ett slutet rum eller måla in dig i ett hörn. Se psykiska sjukdomar och tillstånd där det finns risk för Aggressivitet

Möta kunder med psykisk ohälsa
SÅ BEMÖTER DU PSYKISK OHÄLSA
 • Psykiska sjukdomar och personlighetssyndrom
 • Samband mellan oro - ångest - aggressivitet
 • Tolka kroppsspråk och läsa av känslostämningar
 • Identifiera och läsa av känslor bakom ilska
 • Beteenden som kan öka oro och uppfattas som hot
 • Bedöma förmåga till samarbete och kommunikation
 • Bemöta självmordshot och aggressivitet
 • Öka medvetenheten om eget kroppsspråk
 • Förebygga och minska aggressivitet
 • Skapa trygghet, bygga förtroende, lugna ner
 • Klädkoder och säkerhetsrutiner
 • Påverka beteenden som att minska oro, irritation, ilska
 • Tester om psykisk ohälsa - Möta kunder med psykisk ohälsa:
Tips vid psykisk ohälsa
Professionellt bemötande 2018
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap